Gjessøya.no

Antikke sjøkart 

 

                Tilbake til start             Italiensk sjøkart            Barents og Linschoten            

At Mærdø med Revesandsfjorden p.g.a. trelasthandelen har hatt en viktig posisjon i internasjonal skipsfart i mange hundre år - lenge før Arendal ble kjøpstad i 1723 og overhodet fikk plass på kartet - kan man ikke minst lese ut fra antikke sjøkart.

Det var langt mellom bosetningene langs kysten, og allerede på 1500-tallet kom en rekke nederlandske skip og hogg ned eikeskogene. Etterhvert fant kystbefolkningen ut at de kunne gjøre penger på å være mellommmenn og selge tømmer fra bøndene i innlandet til de utenlandske sjøfolkene. Senere bygde de skip på egne skipsverft og fraktet varene selv til det store utland.

Les også: http://birkenlund.bzz.no/lokalhistorie/histkystarendal.html
Dette hollandske sjøkartet fra 1585 tilhører en kartserie over europeisk kystlinje fra Gibraltar til Norge, og viser hvordan man den gang mente at denne delen av norskekysten så ut.

Kartet stammer fra Lucas Janszoon Waghenaer, "sjøatlasets far", som var så berømt at uttrykket "waggoner" var synonymt med sjøatlas.

 

En detalj av sjøkartet ovenfor, snudd 90 grader, viser detaljer over kysten ved Gjessøya:

Her finner vi både øya MARDOU (med to ord foran)  såvel som WESTERGATT VON MARDOU og OOSTERGATT VON MARDOU, det vi kaller Vestergab og Østergab.

Man finner også Tromø, som er blitt litt liten i forhold.

Man kan sammenligne med et italiensk sjøkart fra 1500-tallet.