Gjessøya.no

 

Tilbake

 

Og så til fotografen

 


Gjessøya ble drevet som et småbruk med både kuer, sauer og høns, og høyonna var en fast sommerforeteelse der det gjaldt å samle flest mulig i familien. Høyet ble båret på ryggen både fra "hjemmejordene" og fra "øvrejordet" som ligger lenger unna. Sauene beitet fritt helt ut til utsiden, og derfor var det mye mindre vegetasjon rundt på øya enn det er idag.

                         

Dress med vest må til på søndager; her er Hans, bestefar Severin Martin og Meidell.

Alle hjelper til i høyonna - her rakes, snus og tørkes høyet av bestefar Severin Martin, Johanne, Albert med Meidell eller Bitten på armen, og Martha.

Matrostrøyene er praktiske både på sjøen og på gården, ikke minst når høyet skal bæres inn på låven; her Hans og Albert.

Kuene blir rodd til gards på "kuflåten" av bestemor Thomma i prammen, bestefar Severin Martin og Ellen.

 

 

Albert har satt seil på en farkost.

Springflo med vann langt innenfor poplene i hagen.