Gjessøya.no

Seilskuteskipperen fra Revesand


        

Tilbake til startsidene                  Tante Marthas foreldre

 

Severin Meydel Røer Andersen (1827-96) fra Revesand var partsreder og kaptein, og levde og virket under Arendals gullalder som seilskuteby (ca.1850-85). Arendal var på den tiden Norges største sjøfartsby målt i tonnasje.  

I tillegg til Reform, som han selv seilte, var han også partsreder i en rekke andre seilskip. 
Sammen med sin bror, Anders Peter Andersen som var skipsreder i Moss, var han ivrig engasjert i skipsfart helt fra 1865.
Hans sirlige opptegnelser i en skinninnbundet regnskapsbok viser at dette var han engasjert i nesten helt frem til sin død i 1896.

 

Første prosjekt: en fjerdedel av Barkskibet Hilda, da han var 38 år.

Det gikk i  spesidaler den gangen, og lånerenten lå fast på 5%.

 

1/10 part i Skibet Reform og

1/8 part i
Newyork
1/10 part i Skibet Goethe
Urania i 1883 .- spesidaler var nå blitt kroner
På Tyholmen Hotell i Arendal er et rom blitt oppkalt etter seilskipet Reforn. Der henger også bildet av skuta.