G
jessøya.no

Tilbake til start
 

Her følger lenker til Folketellingene i Digitalarkivet (Riksarkivet) som bl.a. viser de tre Ellefsen-familiene som bodde på Gjæsøen under folketellingen i 1865 (losen Ellef Thomas og hans to sønner med familier.) Den viser også at det var kun to gårdsnummer for de tre husstandene.

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=arkivverket/ft1865/f60918.wc2&variabel=0&postnr=5995&fulle=true&spraak=n

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=arkivverket/ft1865/f60918&brukar=&loc=0&spraak=n&postnr=5996&next=7

...og i Serines hage var det liv:

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=arkivverket/ft1865/f60918&brukar=&loc=0&spraak=n&postnr=6000&next=4

Losen Ellef Thomas Ellefsens datter Marie bodde fremdeles på Skilsøy (Skilsøen) med sin Gunder Halvorsen og sine (til da) fem døtre:

http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&filnamn=arkivverket/ft1865/f60918&brukar=&loc=0&spraak=n&postnr=6173&next=9

Digitalarikivet finner man under Riksarkivet på http://www.riksarkivet.no/

Det finnes mye interessant om slekten også i folketellingene fra 1900 og 1801 i Digitalarkivet. 

I 1801 skulle Peder og Marie Ellefsen med familie være bosatt på øya, men disse er ikke registrert i denne folketellingen (verken i Aust-, Vest-Agder eller Telemark.) Noen andre registreringer om Gjæsøen/Gjesøen forekommer heller ikke i folketellingen fra 1801.