Gjessøya.no

Mer om Mary Wollstonecraft

 


Den engelseke kvinnesaksforkjemperen Mary Wollstonecraft tilhørte et radikalt dissentermiljø i London. Under den franske revoulsjon - vinteren 1792/93 - dro hun til Paris for å være med i de politiske begivenhetenes sentrum.

 

 

I Paris møtte den formidable kvinnesakskvinnen i våren -93 den amerikanske forfatteren, forretningsmannen og tidligere kaptein i det militære Gilbert Imlay, og falt pladask for eventyreren. At han hadde forlatt Amerika i 1786 med en diger gjeldsbyrde bak seg, var nok ikke det første han fortalte henne, men hans belevne væremåte og hans bøker om livet i Kentuckys villmark gjorde ham spennende for Mary.  Revolusjonens frihetsidealer betydde også fri kjærlighet i visse revolusjonære kretser, spesielt for Imlay, noe Mary dessverre etter hvert fikk erfare. De fikk datteren Fanny sammen innen forholdet tok slutt og Imlay hadde flyttet inn hos en annen kvinne.

Allikevel påtok Mary seg å reise til Norge for å etterforske Ellefsen-saken for den mannen hun håpet å få tilbake. Med seg på reisen tok hun med seg den lille datteren og en ansatt barnepike.

 

 

 

Denne siste utgaven av boken The Life and Death of Mary Wollstonecraft av Claire Tomalin er utgitt på Penguin Books i 1992 og har ISBN nr. 0-14-016761-7.

Mary gir etter hvert opp Gilbert Imlay. Vel tilbake i London gifter hun seg med William Godwin fra hennes egen radikale krets - en anarkistisk teoretiker ifølge Gyldendals leksikon.  Mary blir gravid igjen og føder i september -97 en datter som også får navnet Mary, men dør i barsel en uke etter fødselen av komplikasjoner. Datteren overlever, og blir i sin tid en berømt forfatter, nemlig Mary Godwin, gift med dikteren Percy Bysshe Shelley, og kjent som mor til historien om Frankenstein. 

 

1) Mary Wollstonecraft i Aschehoug og Gyldendals Leksikon:
Wollstonecraft [wulstnkra:ft], Mary, 1759-97, brit. forfatter og kvinnesaksforkjemper. Hovedverk Vindication of the Rights of Women (1792); ellers bl.a. en reiseskildring fra Norden (norsk overs. Min nordiske reise, 1976). Gift 1797 med William Godwin.