Gjessøya.no
Gamle hus i Anderssen slekten

 

Tilbake

 

S.M.R. Andersen og "Reform"    Tante Marthas foreldre

Bilde 1. viser huset til  Severin Meydel Røhr og hans kone Hanne Baldine (født Dahl) i Rægevig. Han var skipper, født i 1775 i Næskilen og død i 1865 i Rægevig, og var tante Marthas tippoldefar. Dette huset er svært gammelt og ble flyttet hit av ham fra fergeplassen i Næskilen (Eydehavn.)

 
    Bilde 2. viser huset til Albreth Andersen, hans svigersønn, i Revesand, gift med datteren Sofie Catrine Røhr. Albreth Andersen var styrmann, født i 1803 og død i 1877. (På gamle bilder ser vi han ligner mye på sin etterkommer og navnebror Albert som ble født vel 100 år senere.)   
 

Bilde 3. viser huset til den første Severin Meydel Røhr Andersen i Revesand. Han  levde fra 1827 til 1896 og var gift med Margrethe Pedersen. Denne første S.M.R. Andersen var skipper på og partsreder i flere seilskip, bl.a. Reform.

 

Bilde 4. viser huset til Severin Martin Andersen,  "Fredvig" i Revesand der han bodde med sin kone Tomma fra Gjessøya de første årene de var gift, før de flyttet ut til hennes barndomshjem på Gjessøya. Han var partsreder i og kaptein på Avenir, levde fra 1865 til 1938, mens Tomma levde fra 1865 - 1945. Deres tre første barn (tante Marthas tre eldste søsken) ble født i dette huset i Revesand. 
 
   
Bilde 5. viser Gjessøyhuset (som ble oppført i 1858 av tante Marthas slekt på morssiden). Her vokste tante Martha opp med sine foreldre Tomma og Severin Martin Andersen og sine seks søsken. 
Den eldste av dem var Magga (Margrethe), den neste het Severin Meidel Røer Andersen og ble gjerne kalt for Røer, deretter Hans, Gunnar, Ellen, Martha og  Albert.
Hans
var far til Meidell og Bitten.
Albert var far til Martin (som het Severin Martin Anderssen) og farfar til Reidar, Albert og Kristin. Albert var også far til Dete (Thora Margrethe) og Britt. 
Gunnar hadde ingen barn, men var gift med Alvilde som var tante til Alice som nå har overtatt deres hus. 
Magga giftet seg med Alfred Zeiffert, og fikk fire barn, Sofie, Tomma, Martin og Andreas. Martin Zeiffert er far til Karen Margrethe, Lillann og Marit. 
Røer, Ellen og Martha var ikke gift og hadde ingen barn.